Milieuduurzaamheid

"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen", aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987
Voor het realiseren van duurzame ontwikkeling is het van belang dat de economische, sociale en milieufactoren in balans zijn. Milieuduurzaamheid regardeert maatregelen of activiteiten die positieve ontwikkeling met behoud van het milieu mogelijk maken.

Wat is milieuduurzaamheid
Om het milieu te beschermen moet de maatschappij zich duurzaam gaan inrichten. 
Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF) realiseert zich, dat deze problematiek steeds dringender en dwingender wordt. Daarom neemt zij haar verantwoordelijkheid. Door zich te verbinden aan ambitieuze doelstellingen op het gebied van het milieu, investeringen in innovatieve technieken, een verantwoord milieubeleid, en het stimuleren van verantwoord ondernemen in de mijnbouwsector. 

 • Onderwijs

  SEMIF vergroot zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het Béta onderwijs door onderwijsprogramma’s te laten ontwikkelen die beter aansluiten op het bedrijfsleven en  de interesse bij studenten te vergroten om te kiezen voor dit onderwijs. Het Instituut voor de Opleiding van Leraren kan met deze onderwijsprogramma’s industriele activiteiten beter toespitsen op actualiteiten en maatschappelijke relevantie in Suriname.

 • Database geologische Informatie Suirname

  In samenwerking met de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en de Anton de Kom Universiteit van Suriname, wordt gedetailleerde geologische informatie over met name de zuidgrens van Suriname gedigitaliseerd en in kaart gebracht. Dit leidt tot de implementatie van topografische, hydrografische, geologische, geofysische en structurele kaarten. Daarnaast draagt Suriname bij aan de implementatie van het “one Geology project”. Een initiatief van het Internationaal jaar van de planeet aarde met als resultaat een digitale kaart van de wereld te vervaardigen.

 • School of Mining and Mineral Processing

  Het opzetten van een praktische opleiding voor het trainen van mijnbouwkundigen in moderne technieken voor kwikvrije efficiënte goudproductie, moet bijdragen aan duurzaam milieubeleid. Door capaciteitsversterking in de mijnbouwsector te bieden voldoet SEMIF aan haar plicht om de natuur voorop te plaatsen bij het ondernemen.

 • Participatie op buitenlandse platforms

  SEMIF biedt studenten met een gerichte opleiding in de mijnbouwsector, de mogelijkheid te participeren aan symposia in het buitenland. Hierdoor worden studenten gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en/of te publiceren en een netwerk op te bouwen binnen hun vakgebied.